sovolusky-18.jpg

7. září 2023 uplyne 693 let od první doložitelné zmínky o Sovoluskách.

Spolek SLIB - za Sovolusky, Libov a okolí

Spolek SLIB - za Sovolusky, Libov a okolí
slib-logo.jpg
Spolek SLIB - za Sovolusky, Libov a okolí byl slavnostně založen dne 10. 1. 2016 v Sovoluskách na své první ustavující schůzi. Následně byl spolek zapsán do spolkového rejstříku ke dni 8. 3. 2016. V současné době má spolek celkem deset členek a členů, z nichž osm žije v Sovoluskách, dva žijí v Libově.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým, nepolitickým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci  ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, kteří mají zájem o zachování krajinných, historických a kulturních hodnot místa, kde žijí, a rovněž usilují o  podporu společných aktivit ve smyslu pořádání kulturních akcí a obrodu tradic a obnovu drobných kulturních a krajinných památek. (Vyňato ze stanov spolku.)

Přestože spolek vznikl až v roce 2016, lze říci, že aktivity, které jeho členové vykonávají, se postupně rozvíjejí již od 90. let minulého století a vznik spolku tedy představoval jakési zastřešení těchto mnohaletých aktivit.

Zde si můžete přečíst stručný výběr toho, na čem členové spolku průběžně pracovali a pracují a co lze označit za zcela konkrétní aktivity:
1. Od roku 1996 kompletně obstaráváme náves a další veřejná prostranství obce Sovolusky (údržba zeleně, sekání, výsadba keřů a stromů).
2. Průběžně od 90. let vysazujeme a pečujeme o alej při cestě do Sovolusk. Několik let se také staráme o prostranství u "stromu sousedské pospolitosti".
3. Od roku 2009 každoročně organizujeme letní Sovoluské slavnosti, jejichž součástí je vystoupení divadelního uskupení Rezkovo rodinné Theatrum, hudební produkce a hry pro děti. V roce 2022 se uskutečnil již třináctý ročník těchto slavností. V roce 2017 vystoupilo Rezkovo Theatrum také v obci Čermná.
4. Každoročně organizujeme další sousedské aktivity jako např. pálení čarodějnic, velikonoční setkávání, zdobení vánočního stromu na návsi, vánoční zpěvy, turistické výlety po okolí atd.
5. Úspěšně jsme iniciovali opravu křížků v Libově (2013) a Sovoluskách (2017-2018), a to ve spojení s obcí Chuderov a MAS Labské skály.
6. Od roku 2012 spravujeme webové stránky informující o aktuálním dění a také o historii Sovolusk.
7. V roce 2014 jsme připravili a nechali zhotovit novou smaltovanou ceduli vítající příchozí návštěvníky Sovolusk.
8. V roce 2017 jsme zhotovili novou turistickou tabuli pro Sovolusky a totéž plánujeme v obci Libov. Tato tabule nahradila původní tabuli, kterou jsme zhotovili již někdy na přelomu tisíciletí.
9. V roce 2018 jsme zhotovili novou lavičku pro turisty v aleji směrem do Sovolusk.
10. V roce 2018 jsme pro náves v Sovoluskách nechali vyrobit smaltované cedule s texty Antona Günthera a Zikmunda Wintra.

11. V roce 2018 jsme vyrobili cedule vyzývající návštěvníky okolí Sovolusk, Radešína a Libova ke kulturnímu a slušnému chování v krajině. Cedule jsme rozmístili na několika místech v okolí.
12. V roce 2019 jsme se zapojili do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
13. V roce 2019 jsme vysadili strom sousedské pospolitosti u silnice do Sovolusk a také jsme vyčistili alej od uschlých stromů a větví.
14. V roce 2020 dokončil Václav Rezek, jeden z členů spolku, renovaci křížové cesty z kostela sv. Petra a Pavla v Žežicích.
15. V roce 2020 byl publikován náš článek o Sovoluskách v Obecním zpravodaji Chuderovska.
Dále zde byly publikovány články
o 11. ročníku Sovoluských slavností a o opravě křížové cesty z kostela Svatého Petra a Pavla v Žežicích a jejím vysvěcení.
16. V roce 2020 se naši členové z Libova účastnili akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, v rámci níž byla uklizena rozsáhlá skládka na cestě mezi Libovem a Mnichovem.
17.
V roce 2020 jsme nechali zhotovit několik smaltovaných orientačních cedulí, které by měli napomoct v lepší orientaci návštěvníkům Sovolusk.
18. V roce 2020
jeden z členů spolku koupil původní stodolu v Sovoluskách, kterou nyní zachraňuje a rovněž inicioval obnovu malého původního rybníčku.
19. V roce 2021 jsme provedli renovaci křížku u Sovolusk, který několik obyvatel Sovolusk zbudovalo už v roce 2000.

20. V roce 2021 jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko.
21. V roce 2021 jsme vyčistili alej od suchých stromů a náletových jasanů. Také jsme zde vysadili několik nových stromků a obnovili cedulku u stromu sousedské pospolitosti.
22. V roce 2021 jsme umístily odpadkové koše za zastávku Sovolusky a pod Radešínský vrch (vývoz zajišťuje obec Chuderov).
23. V roce 2021 jsme nainstalovali nové lavice k ohništi a k dolnímu rybníčku, který jsme rovněž překlenuli malou lávkou.
24. V roce 2021 jsme vyrobili zábradlí nad hráz rybníka, a to ve spojení s opravou stěny rybníka, kterou zajistila obec Chuderov.
25. V roce 2021 jsme přispěli několika články do Obecního zpravodaje Chuderovska.

26. V roce 2022 jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko.
27. V roce 2022 jsme natřeli altán a posezení na návsi, zábradlí nad rybníkem a také turistickou a obecní tabuli.
28. V roce 2022 jsme zbudovali novou lavičku v naší aleji.
29. V roce 2022 jsme ve spolupráci s OÚ Chuderov zajistili zdravotní ořez lípy na návsi.
30. V roce 2022 jsme přispěli několika články do Obecního zpravodaje Chuderovska.
31. Průběžně čistíme cesty do Sovolusk od odpadků a samozřejmě také monitorujeme případné skládky v blízkém okolí Sovolusk a Libova. Několik z nich jsme v posledních letech nahlásili obecnímu úřadu Chuderov.
32. Průběžně monitorujeme všechny aktivity, které by se mohly dotknout krajiny a přírody v dané oblasti, a to především s ohledem na přípravu nového územního plánu obce Chuderov.

Máme mnoho vizí a představ, ale zatím se alespoň snažíme být angažovanými a slušnými lidmi, vytvářet milé prostředí, pečovat o své okolí a především budovat stabilní a pevné sousedské vztahy v našich ještě stále neutěšených Sudetech.
2016, zakládající schůze
2016, zakládající schůze
2016, II. členská schůze
2016, II. členská schůze
2017, III. členská schůze
2017, III. členská schůze
2018, IV. členská schůze
2018, IV. členská schůze
2019, V. členská schůze
2019, V. členská schůze
2021, VII. členská schůze
2021, VII. členská schůze
2022, VIII. členská schůze
2022, VIII. členská schůze

Mapy

Historická mapa 1774 (podle Müllerovi mapy)
mapa10.jpg

Historická mapa 1834 (F. J. J. Kreibich)

mapa7.jpg
Historická mapa 1836-1852
mapa3.jpg

Historická mapa 1869 (K. Kořistka)

mapa8.jpg

Historická mapa 1922 (L. Panuška)

mapa11.jpg

Historická mapa 1938 (vydal R. Adam, Dresden)

mapa9.jpg
Další historické mapy 
mapa4.jpg
mapa5.jpg
mapa6.jpg
Snímkování z roku 1954
snimkovani-1954.jpg
snimkovani-1954-02.jpg
Turistické mapy
turisticka-mapa.jpg
turisticka-mapa2.jpg
Copyright © Sovolusky 2022
Pro lepší fungování tohoto webu využíváme soubory cookie. Procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one