sovolusky-18.jpg

7. září 2023 uplyne 693 let od první doložitelné zmínky o Sovoluskách.

Sovolusky v plynutí času  4. 1. 2018
Soblitz im Laufe der Zeit 4. 1. 2018
 
mapa01.jpg
mapa02.jpg
Na počátku nového roku 2018 se podíváme na Sovolusky zpět v čase, a to do dob dávných a i ne tak vzdálených. Můžeme si připomenout, jak vypadala naše vesnice téměř před 200 lety, nebo v období před druhou světovou válkou a těsně po ní. Mapy a fotografie ze snímkování jsme získali přes web Ústředního archivu zeměměřičství a katastru.
První dva obrázky představují mapu z roku 1843. Jedná se o Císařský povinný otisk mapy stabilního katastru Čech. Na mapě vidíme rozložení původní zástavby, polnosti, sady a lesy v okolí. Také vidíme, že kromě jednoho centrálního rybníka na návsi, který je zde doposud, byly v Sovoluskách další čtyři menší rybníčky. Ty byly po válce zavezeny, ale dodnes se při větších deštích nebo tání na jejich místě objevuje voda. Dle vysvětlivek k mapě byly žlutě označené budovy v tu dobu nezděné a růžové budovy zděné.
1938-00.jpg
1938-01.jpg
1938-02.jpg
Další tři černobílé obrázky pocházejí z leteckého snímkování z roku 1938. Jsou zde opět krásně vidět všechny obhospodařené plochy, které jsou v současné době již jen velkými loukami, které už dávno nemají svého hospodáře, tedy pokud nepočítáme současné dotační zemědělce. Je velká škoda, jak opečovávaná, kulturní krajina po válce, po odsunu a příchodu nového režimu zpustla a zcela změnila svůj charakter. Je ale pravdou, že i přesto má nyní krajina kolem nás své neopakovatelné kouzlo a zase jinou atmosféru, snad více divokou a nespoutanou. Na fotografii jsou také ještě vidět původní domy, z nichž mnohé v 50. a 60. letech minulého století zcela zmizely.
1946-00.jpg
1946-01.jpg
1946-02.jpg
Následující fotografie jsou také výsledkem leteckého snímkování a byly pořízeny již po válce v roce 1946. Krajina si ještě stále zachovávala svůj ráz a také domy ještě stále stály. Je zajímavé porovnat fotografie se současným stavem. Uvědomíme si, jak se rozšířily plochy lesů. Není divu, že dodnes nacházíme v lesích u Sovolusk prastaré plané třešně, pozůstatky původních sadů. Také je zajímavé sledovat, kudy dříve vedly cesty a cestičky, a které z nich dodnes fungují a které zcela zmizely.
letecký2000.jpg
Předposlední fotografie Sovolusk je z roku 2000 a je ze soukromého archivu. Přestože se nejedná o dalekou historii, i přesto se od té doby mnohé v naší vesnici změnilo a bylo nově postaveno nebo zrekonstruováno a o tom svědčí poslední fotografie z roku 2017 (též ze soukromého archivu). Doufejme, že i rok 2018 nám přinese do Sovolusk jen to pozitivní.
letecký-2017.jpg

Mapy

Historická mapa 1774 (podle Müllerovi mapy)
mapa10.jpg

Historická mapa 1834 (F. J. J. Kreibich)

mapa7.jpg
Historická mapa 1836-1852
mapa3.jpg

Historická mapa 1869 (K. Kořistka)

mapa8.jpg

Historická mapa 1922 (L. Panuška)

mapa11.jpg

Historická mapa 1938 (vydal R. Adam, Dresden)

mapa9.jpg
Další historické mapy 
mapa4.jpg
mapa5.jpg
mapa6.jpg
Snímkování z roku 1954
snimkovani-1954.jpg
snimkovani-1954-02.jpg
Turistické mapy
turisticka-mapa.jpg
turisticka-mapa2.jpg
Copyright © Sovolusky 2022
Pro lepší fungování tohoto webu využíváme soubory cookie. Procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one