sovolusky-18.jpg

7. září 2023 uplyne 693 let od první doložitelné zmínky o Sovoluskách.

Historické listiny o Sovoluskách 26. 1. 2015
Die Archivalien über Soblitz 26. 1. 2015
Díky přístupnému digitalizovanému archivu jsme nalezli dvě listiny, které se dotýkají Sovolusk. Jedna z nich představuje
dokonce první zmínku o naší vesnici.
První zmínka o vesnici  pochází ze 7. září 1330. Listina je uchována v jednom křížovnickém archivu v Praze. Jelikož byla velmi poškozena, byla listina nalepena na plátno. Doslovné znění je otištěno v knize listin města Ústí nad Labem a říká, že jistý Johann von Lungwitz (Jan z Lužce) od tehdejšího představeného špitálu sv. Materny, od Mikoláše von Meitzen (Mikoláše z Míšně), převzal ve vesnici Sobolus jeden akr půdy na šest let za roční poplatek 15 pražských grošů a každý rok na svátek sv. Michala měl odvést daň právě platnému představenému kláštera (špitálu).
Na obrázcích je zmíněná listina z roku 1330. Text čerpá z Beiträge zur Heimatkunde z roku 1921.
Z listiny jsou ještě čitelní pouze někteří svědci ujednání:
Heymann Wegner, Heřman, Kunčík (Cunczico), měšťané ústečtí.

 
listina-01.jpg
listina-02.jpg
8. května 1413 prodal řádový předsta­vený křížovníků ]ohann (Jan) v souhlase s celým konventem svůj dvůr s poli a lesem, který ležel mezi po!y tohoto dvora, prozíravému Gynrovi (Jírovi) a jeho dědicům a právo­platným následníkům podle emfiteutického práva, lidově nazývaného purkrabské právo, za 7 kop pražských grošů s podmínkou, že každý rok dá jako poplatek komturovi špitálu sv. Materny v Ústí nad labem 22 grošů a 2 sle­pice v den Kristova narození a kopu vajec k velikonočním svátkům. Když jednou jmenovaný kupec svou povinnost v den svátku nesplní nejpozději do osmi dnů, dostane pokutu 5 grošů a tato pokuta se bude dalších 14 dní zvyšovat, dokud nebude zaplacena včetně úroků.
Tento dvůr musí brát v úvahu, že tato povinnost platit daň spadá vždy na další dědice a pokrevní příbuzné a po smrti všech dědiců přejde dvůr zpět pod špitál. Tato kupní listina byla ještě v roce 1505 neporušena, 16. listopadu byl její obsah potvrzen řádovým velmistrem Matyášem v Praze.
Na obrázcích je zmíněná listina z roku 1413. Text čerpá z Beiträge zur Heimatkunde z roku 1921.
listina-03.jpg
listina-04.jpg

Mapy

Historická mapa 1774 (podle Müllerovi mapy)
mapa10.jpg

Historická mapa 1834 (F. J. J. Kreibich)

mapa7.jpg
Historická mapa 1836-1852
mapa3.jpg

Historická mapa 1869 (K. Kořistka)

mapa8.jpg

Historická mapa 1922 (L. Panuška)

mapa11.jpg

Historická mapa 1938 (vydal R. Adam, Dresden)

mapa9.jpg
Další historické mapy 
mapa4.jpg
mapa5.jpg
mapa6.jpg
Snímkování z roku 1954
snimkovani-1954.jpg
snimkovani-1954-02.jpg
Turistické mapy
turisticka-mapa.jpg
turisticka-mapa2.jpg
Copyright © Sovolusky 2022
Pro lepší fungování tohoto webu využíváme soubory cookie. Procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one